Name
Head Phones WWW
1. Department of Algebra
dr hab. Ryszard Andruszkiewicz 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292, 8298
2. Department of Analysis
dr hab. Bartosz Kwaśniewski 85 738 - , 8314, 8316, 8317
3. Department of Applied Mathematics
prof. dr hab. Edward W. Piotrowski 85 738 - 8343, 8346, 8347
4. Department of Difference Equations and Discrete Systems
dr hab. Ewa Schmeidel 85 738 - 8332, 8336, 8337, 8348
5. Department of Foundations of Geometry
dr hab. Krzysztof Prażmowski 85 738 - 8294
6. Department of Mathematical Physics
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz 85 738 - 8288, 8293, 8295, 8297, 8318, 8328 www