Badania naukowe : Udział w konferencjach

  1. E. Schmeidel
    Członek Komitetu Organizacyjnego na
    Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
    Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
    (Planowany udział)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .