Badania naukowe : Udział w konferencjach

 1. R. Andruszkiewicz, M. Woronowicz*
  On the square subgroup of an abelian group
  XXIV Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference, Ružomberok, Slovakia, 2017, Jun 6-9
  Dep. of Math. Fac. of Edu. Univ. in Ružomberok (org.)
  (summary see at http://math.ku.sk/conferences/list/2017/cesko-polsko-slovenska-matematicka-konferencia-2017/list-of-summaries)
 2. T. Brzeziński
  Noncommutative differential geometry of quantum (generalized) Weyl algebras (invited talk)
  13th International Workshop on Differential Geometry and Its Applications, Ploiesti, Romania, 2017, Sep 26-28
  Petroleum-Gas University of Ploieşti (org.)
  (Planowany udział)
 3. T. Brzeziński
  Topology and K-theory of noncommutative weighted projective spaces
  XXXVI Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
  (Planowany udział)
 4. R. Chupáč, J. Diblik, M. Růžičková
  Nonlinear delayed differential equations generalizing a population model (poster)
  Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz przewodniczący sesji na
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 5. T. Czyżycki
  Discertization of differential equations via Weyl groups.
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2017, Jan 22-28
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
 6. T. Czyżycki
  Eight Types of Orthogonal Polynomials of C2 and Tau Method
  IV Conference in Decin: Symmetries of Discrete Systems and Processes, Decin, Czech Republic, 2017, Jun 12-16
  Czech Technical University (org.)
 7. T. Czyżycki
  Eight kinds of orthogonal polynomials of Weyl group C2 and tau method
  XXXVI Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
  (Planowany udział)
 8. A. Dobrogowska
  Factorization method applied to the second order difference equations
  International Conference on Differential & Difference Equations and Applications (ICDDEA 2017), Amadora, Portugal, 2017, Jun 5-9
 9. A. Dobrogowska
  Metoda faktoryzacji i równania różnicowe drugiego rzędu
  Śladami Kobiet w Matematyce, w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, Rzeszów, Polska, 2017, Jun 22-24
  Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce; Uniwersytet w Rzeszowie (org.)
 10. A. Dobrogowska, T. Goliński, G. Jakimowicz, A. Sliżewska, M. Szajewska*
  Branching rules for non-crystallographic groups
  XXXVI Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
  (Planowany udział)
 11. I. Dzhalladova, M. Růžičková*
  The stochastic pursuit model solved by the moment equations (poster)
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 12. A. Grabowski
  Building algebraic models of logics within Mizar Mathematical Library
  The 26th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2017), Warsaw, Poland, 2017, Sep 25-27
  Warsaw University, Institut für Informatik, Humboldt Universität zu Berlin (org.)
 13. M. Hryniewicka
  Nondistributive rings
  Noncommutative rings and their applications V, Lens, France, 2017, Jun 12-15
  University of Artois (org.), LML, BQR, Conseil général du nord pas de Calais, Fédération des universités du nord pas de Calais, GDR TLAG (sponsor)
 14. M. Hryniewicka
  Pierścienie niedystrybutywne
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry", Kraków, 2017, Jun 1-4
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  (org.)
 15. I. Ivanov, A. Korniłowicz, A. Kryvolap, M. Nikitchenko
  An Approach To Formalization of an Extension of Floyd-Hoare Logic
  The first workshop on "Rigorous Methods in Software Engineering (RMSE)", Kyiv, Ukraine, 2017, May 15
  Institute of Postgraduate Education of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine (org.)
 16. B. Kwaśniewski
  Aperiodicity, topological freeness and pure outerness: from group actions to Fell bundles
  XXXVI Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8
  Uniwersytet w Białymstoku (org.), UwB, CRM (sponsor)
  (Planowany udział)
 17. E. Majewska
  XVIII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Poland, 2017, Mar 29-31
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (org.)
  (dyskutant (co-referent) na referacie "Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA")
 18. E. Majewska
  Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016
  XVIII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Poland, 2017, Mar 29-31
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (org.)
 19. E. Majewska
  Struktura hierarchiczna europejskich rynków finansowych a kryzys finansowy
  Modelowanie Preferencji a Ryzyko'17, Ustroń, Poland, 2017, Apr 2-4
  Jerzy Michnik - Kierownik, Tomasz Wachowicz - Kierownik, Beata Humańska, Bogumiła Krzeszowska, Dominik Kudyba, Aleksandra Sabo (org.), Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych, Euro Centrum [Up]  (sponsor)
 20. E. Majewska*, J. Olbryś
  Measuring Dynamics of Financial Integration on the Euro Area Stock Markets, 2000-2016
  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2017), Coventry, England, 2017, Jul 6-8
  Coventry University (org.)
 21. E. Majewska, U. Ostaszewska, E. Schmeidel
  LV Szkoła Matematyki Poglądowej , Wola Ducka, 2017, Jan 27-31
  Ośrodek Kultury Matematycznej  (org.)
 22. M. Migda, E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Existence of periodic solutions of 2- dimensional system of neutral difference equations
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 23. A. Odzijewicz
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2017, Jan 22-28
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
 24. U. Ostaszewska
  Existence of nonoscillatory bounded solutions of three dimensional system of neutral dynamic equations on time scales
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 25. K. Petelczyc*, M. Żynel*
  Geometry on the lines of spine spaces
  XI Północne Spotkania Geometryczne, Gdańsk, 2017, Jun 21-22
  PTM oddz. Olsztyn & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 26. M. Růžičková
  Członek Komitetu Organizacyjnego na
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 27. M. Růžičková
  Level and boundedness of a drug concentration using the topological principle.
  15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2017, Thessaloniki, Greece, 2017, Sep 25-30
  REGALSCOPE LIMITED 1 Pallados Street, PC 8046, Paphos, CYPRUS (org.)
  (Planowany udział)
 28. M. Růžičková
  Solution to a stochastic pursuit model using moment equations
  The Fifth Najman Conference on Spectral Theory and Differential Equations, Opatija, Croatia, 2017, Sep 10-15
  Jusssi Behrndt (TU Graz), Luka Grubišić (Uni. Zagreb), Ivica Nakić (Uni. Zagreb), Ivan Veselić (TU Dortmund)  (org.)
  (Planowany udział)
 29. E. Schmeidel
  Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2017 (KWUMI), Poznań, 2017, May 12-13
 30. E. Schmeidel
  Konsensus w problemie podążania za liderem
  Przewodniczący sesji na
  Śladami Kobiet w Matematyce, w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, Rzeszów, Polska, 2017, Jun 22-24
  Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce; Uniwersytet w Rzeszowie (org.)
 31. E. Schmeidel
  Leader-following consensus problem with Caputo fractional derivative
  Członek Komitetu Organizacyjnego oraz przewodniczący sesji na
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 32. E. Schmeidel
  The existence of leader-following consensus of system with Caputo fractional derivative
  International Conference on Differential & Difference Equations and Applications (ICDDEA 2017), Amadora, Portugal, 2017, Jun 5-9
 33. E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Twierdzenie o istnieniu rozwiązań okresowych dla układu dwóch równań różnicowych typu neutralnego
  Śladami Kobiet w Matematyce, w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, Rzeszów, Polska, 2017, Jun 22-24
  Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce; Uniwersytet w Rzeszowie (org.)
 34. A. Stocka
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry", Kraków, 2017, Jun 1-4
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  (org.)
 35. M. Woronowicz
  O grupach addytywnych (łącznych) pierścieni przemiennych.
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry", Kraków, 2017, Jun 1-4
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  (org.)
 36. B. Łupińska
  Some fractional differential equations with the Katugampola derivative
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .