Badania naukowe : Udział w konferencjach

 1. K. Bardadyn
  C*-algebraic approach to spectrum of operators associated with local homeomorphisms
  International Workshop on Operator Theory and its Applications, IWOTA 2019, Lisbona, Portugalia, 2019, Jul 22-26
  Instituto Superior Tecnico, University of Lisbon (org.)
  (Planowany udział)
 2. K. Bardadyn*, B. Kwaśniewski¹², A. Odzijewicz, A. Sliżewska
  Fibre-wise linear Poisson structures related to W*-algebras
  Cartan C*-subalgebras and noncommutative dynamics , Warsaw, Poland, 2019, Nov 25-28
  IMPAN (org.)
 3. A. Dobrogowska²
  VIII School on Geometry and Physics, Białowieża, Poland, 2019, Jun 24-28
  University of Białystok  (org.)
 4. A. Dobrogowska²
  Classes of second order difference equations solvable by factorization method
  8th Podlasie Conference on Mathematics (8th PCM), Białystok, Poland, 2019, Dec 5-8
  Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki, we współpracy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku (org.)
 5. A. Dobrogowska
  Factorization method and second order linear difference equation
  XXIst International Conference Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bułgaria, 2019, Jun 3-8
  Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences  (org.)
 6. A. Dobrogowska²
  Second order difference equations solvable by factorization method
  XXXVIII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2019, Jun 30 - Jul 6
  University of Białystok (org.)
 7. A. Dobrogowska
  Tangent lifts of bi-Hamiltonian structures (invited talk)
  Conference Dynamics in Siberia, Novosibirsk, Rosja, 2019, Feb 23 - Mar 5
  Sobolev Institute of Mathematics and Novosibirsk State University (org.)
 8. A. Dobrogowska², T. Goliński², A. Odzijewicz², A. Sliżewska²
  VIII School on Geometry and Physics, Białowieża, Poland, 2019, Jun 24-28
  University of Białystok  (org.)
 9. T. Goliński², A. Odzijewicz²
  XXXVIII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2019, Jun 30 - Jul 6
  University of Białystok (org.)
 10. B. Kwaśniewski
  Noncommutative Cartan subalgebras and aperiodic actions
  International Workshop on Operator Theory and its Applications, IWOTA 2019, Lisbona, Portugalia, 2019, Jul 22-26
  Instituto Superior Tecnico, University of Lisbon (org.)
  (Planowany udział)
 11. A. Odzijewicz
  A family of integrable perturbed Kepler systems
  International Conference on Mathematical Methods in Physics, Marrakech, Maroko, 2019, Apr 1-5
  Sultan Moulay Slimane University, Hassan II University, Aveiro University, Mohammed V University, Ibn Tofail University (org.)
 12. U. Ostaszewska
  On consensus of multi-anents systems on time scales
  International Conference on Differential & Difference Equations Applications (ICDDEA), Lizbona, Portugalia, 2019, Jul 1-5
  Academia Militar, Departamento de Ciencias Exactas e Engenharia (org.)
  (Planowany udział)
 13. K. Petelczyc
  Recovering a projective space from its point subset
  Finite Geometry Workshop 2019, Segedyn, Węgry, 2019, Jan 31 - Feb 3
  University of Szeged (org.)
 14. K. Petelczyc², K. Prażmowski², M. Żynel
  Geometrie na prostych w biegunowych przestrzeniach jeżowych
  XIII Północne Spotkania Geometryczne, Białystok, 2019, Jun 17-18
  UwB, PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UWM, UG (org.)
 15. E. Schmeidel¹²
  Exponential stability of solution of system of equations on time scales
  International Conference on Differential & Difference Equations Applications (ICDDEA), Lizbona, Portugalia, 2019, Jul 1-5
  Academia Militar, Departamento de Ciencias Exactas e Engenharia (org.)
 16. A. Sliżewska²
  XXXVIII Workshop on Geometric Methods in Physics, Białowieża, Poland, 2019, Jun 30 - Jul 6
  University of Białystok (org.)
 17. A. Sliżewska
  Banach-Lie groupoids related to W*-algebra
  International Conference on Mathematical Methods in Physics, Marrakech, Maroko, 2019, Apr 1-5
  Sultan Moulay Slimane University, Hassan II University, Aveiro University, Mohammed V University, Ibn Tofail University (org.)
 18. M. Szajewska
  Indices of orbits of Coxeter groups of non-crystallographic type
  The XXVIth International Conference on Integrable Systems and Quantum symmetries, Prague, 2019, Jul 8-12
  Czech Technical University Prague, Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics (org.)
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl