Badania naukowe : Udział w konferencjach

 1. T. Brzeziński
  Twisted reality of spectral triples (invited talk)
  Bayrischzell Workshop 2018; On Noncommutativity and Physics: Hopf algebras in Noncommutative Geometry, Bayrischzell, Germany, 2018, Apr 20-23
 2. T. Czyżycki
  Discretization of differential equations via Weyl groups.
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2018, Jan 22-26
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
 3. A. Dobrogowska
  Factorization method and general second order linear difference equation
  International Conference in Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems, NABVP 2018, Santiago de Compostella, Spain, 2018, Sep 4-7
  The Group of Nonlinear Differential Equations at the University of Santiago e Compostela (org.)
  (Planowany udział)
 4. G. Jakimowicz
  Tangent lifts of bi-Hamiltonian structures
  XXth International Conference Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bulgary, 2018, Jun 2-7
  Bulgarian Academy of Sciences, Technical University of Varna, Tokyo University of Science (org.)
 5. B. Kwaśniewski
  Cuntz-Krieger uniqueness theorem for Cuntz-Pimsner algebraa
  Cuntz-Pimsner Cross-Pollination, Leiden, Netherlands, 2018, Jun 25-29
  Lorentz Center (org.)
  (Planowany udział)
 6. E. Majewska
  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2018), Warsaw, Poland, 2018, Jul 5-7
  SGH Warsaw School of Economics (org.)
  (Planowany udział)
 7. E. Majewska
  Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie, Międzyzdroje, Poland, 2018, Sep 17-19
  Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału NAuk Ekonomicznych i Zarządzania US. (org.)
  (Planowany udział)
 8. A. Odzijewicz
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2018, Jan 22-26
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
 9. A. Odzijewicz
  A perturbed n-dimensional Kepler system through the nilpotent adjoint orbits
  XXth International Conference Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bulgary, 2018, Jun 2-7
  Bulgarian Academy of Sciences, Technical University of Varna, Tokyo University of Science (org.)
  (member of the standing committee of the conference)
 10. A. Odzijewicz
  Connections on a principal G-bundle and related symplectic structures
  Dynamic in Siberia, Novosibirsk State University, 2018, Feb 26 - Mar 1
  Sobolev Institute of Mathematics of Russian Academy of Sciences  (org.)
 11. U. Ostaszewska
  Bounded nonoscillatory solutions of system of dynamic equaitons with neutral term on time scales
  Constructive Methods for Non-Linear Boundary , Miscolc, Hungary, 2018, Jul 5-8
  University of Miskolc, Hungary and Academy of Sciences of the Czech (org.)
  (Planowany udział)
 12. U. Ostaszewska
  Existence of bounded nonoscillatory solutions of system of dynamic equations with neutral term on time scales
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
  Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
 13. K. Petelczyc
  Semiaffine polar spaces
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, 2018, Jun 3-9
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 14. K. Petelczyc*, M. Żynel
  Dopełnienie podprzestrzeni w przestrzeni biegunowej
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 15. K. Prażmowski
  Configurations representing a skew perspective
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, 2018, Jun 3-9
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 16. K. Prażmowski
  Konfiguracje reprezentujące skośną perspektywę
  Przewodniczący sesji na
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 17. M. Růžičková
  On a Method of Considering Models of Security of Communication Networks
  MITAV 2018, Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences, Brno, Czech Rep., 2018, Jun 14-15
  Union of Czech Mathematicians and Physicists (org.)
  (Planowany udział)
 18. E. Schmeidel
  Członek Komitetu Organizacyjnego oraz przewodniczący sesji na
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
  Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
 19. E. Schmeidel
  Forum SciVal Polska 2018, Warszawa, Poland, 2018, May 9
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (org.)
 20. E. Schmeidel
  Consensus of a leader-following problem
  Constructive Methods for Non-Linear Boundary , Miscolc, Hungary, 2018, Jul 5-8
  University of Miskolc, Hungary and Academy of Sciences of the Czech (org.)
  (Planowany udział)
 21. E. Schmeidel
  Properties of solutions of equations on time scales
  Veszprém Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Veszprém, Hungary, 2018, Jul 1-5
  University of Pannonia and Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Veszprém (org.)
  (Planowany udział)
 22. A. Sliżewska
  Symmetries of the space of connections on a principal G-bundle and related symplectic structures
  XXth International Conference Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bulgary, 2018, Jun 2-7
  Bulgarian Academy of Sciences, Technical University of Varna, Tokyo University of Science (org.)
 23. M. Szajewska
  Reduction of orbits of finite Coxeter group of noncrystallographic type
  32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Prague, Czech Republik, 2018, Jul 9-13
  (Planowany udział)
 24. K. Wojciechowicz
  Deformation of algebroid bracket of differential forms and Poisson manifold
  32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Prague, Czech Republik, 2018, Jul 9-13
  (Planowany udział)
 25. K. Zajkowski
  O oszacowaniach Bernsteinowskiego typu dla chaosów w wektorach losowych o zależnych współrzędnych
  XV Konferencja z Probabilistyki, Będlewo, Poland, 2018, May 21-25
  IM PAN (org.)
 26. M. Zdanowicz
  Asymptotically periodic solution to a system of nonlinear neutral difference equations
  Dynamic equations on time scales, Będlewo, Poland, 2018, May 30 - Jun 6
  Centrum Banacha - IM PAN, Fac. of Math & Inf, UwB; Fac. of Inf, PB; Inst. of Math, PŁ; Inst. of Math, PP  (org.)
 27. M. Zdanowicz
  Existence of the asymptotically periodic solution of system of nonlinear neutral difference equations
  Constructive Methods for Non-Linear Boundary , Miscolc, Hungary, 2018, Jul 5-8
  University of Miskolc, Hungary and Academy of Sciences of the Czech (org.)
  (Planowany udział)
 28. K. Żukowska
  Bi-Hamiltonian structures and tangent lifts of Poisson structures
  The 26th Winter School on Mathematical Physics, Czechy, Janske Lazne, 2018, Jan 22-26
  Doppler Institute, Czech Technical University in Prague, Institute of Mathematics, University in Bialystok (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .