Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : Olimpiada

Wzorem lat poprzednich w bieżącym roku szkolnym organizujemy Olimpiadę Matematyczną Pogranicza i Konkurs Matematyczny Pogranicza. Organizatorami tradycyjnie są Uniwersytet w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześciu na Białorusi.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym:

  1. Zawody prowadzimy na dwóch poziomach: olimpijskim i konkursowym. Różnicujemy poziom, aby każdy chętny uczestnik mógł czuć się komfortowo w wybranej przez siebie kategorii. Tak więc miejsce w zawodach znajdzie dla siebie każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który jest zainteresowany matematyką. Pamiętajmy jednak, że można startować tylko na jednym poziomie zawodów: w konkursie lub olimpiadzie.
  2. Zawody odbędą się w trzech etapach:
    • pierwszy etap - internetowy - właśnie zaczynamy. Polega on na rozwiązaniu zadań umieszczonych poniżej i przysłaniu rozwiązań (mogą to być skany lub zdjęcia rozwiązań napisanych na kartkach - czytelne, wykonane starannie, możliwie na jasnych tłach, dobre do druku!) na adres: konkursmat2018@ii.uwb.edu.pl. Rozwiązania powinny być opatrzone informacją o poziomie (konkurs czy olimpiada) oraz nazwiskiem i imieniem autora/autorki ze wskazaniem szkoły, w której autor/autorka uczy się, oraz nazwiskiem i imieniem nauczyciela, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z zawodami.
    • drugi etap - rozwiązywanie zadań w trybie stacjonarnym w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1M,
    • trzeci etap - finałowy - laureaci etapu drugiego ze wszystkich państw biorących udział w zawodach spotkają się na Uniwersytecie w Brześciu. Odbędzie się finał konkursu i olimpiady oraz imprezy towarzyszące.

Harmonogram zawodów

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i życzymy powodzenia!

Do pobrania