Kierunki zamawiane : Kontakt

Koordynator Projektu

dr Jarosław Kotowicz

Adres e-mail kierunki(kropka)zamawiane(na serwerze)math.uwb.edu.pl

Zastępca Koordynatora

dr inż. Agnieszka Bołtuć

Adres e-mail kierunki(kropka)zamawiane(na serwerze)math.uwb.edu.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.