Kierunki zamawiane : Ogłoszenia

Stypendia motywacyjne

Ogłoszenie zamieszczone: 2013-03-01

Szanowne Studentki i szanowni Studenci III roku studiów pierwszego stopnia kierunków informatyka i matematyka,pragnę Państwa poinformować, że w dniu 28 lutego 2013 roku Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ogłosił konkurs na stypendia motywacyjne dla studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków matematyka i informatyka.

Koordynator Projektu
dr J. Kotowicz

Poszukujemy osoby do przeprowadzenia zajęć

Prawidłowe przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz zachowanie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy

Ogłoszenie zamieszczone: 2012-11-14

Uniwersytet w Białymstoku jako realizator projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla studentów III roku studiów I stopnia kierunków informatyka i matematyka z zakresu: Prawidłowe przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz zachowanie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy studenta matematyki lub informatyki.

Koordynator Projektu
dr J. Kotowicz

Poszukujemy osoby do przeprowadzenia zajęć

Programowanie w środowisku Microsoft.NET

Ogłoszenie zamieszczone: 2012-11-14

Uniwersytet w Białymstoku jako realizator projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla studentów III roku studiów I stopnia kierunku informatyki z zakresu: Programowanie w środowisku Microsoft.NET.

Koordynator Projektu
dr J. Kotowicz
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.