Ogłoszenie
Nieaktualne

Stypendia na studia w Austrii

Szanowne Studentki i szanowni Studenci,

chciałbym przekazać Państwu ogłoszenia Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

Austriackie Forum Kultury w Warszawie przekazuje informacje o 20 stypendiach dla studentek i studentów matematyki i nauk technicznych na studia magisterskie w roku 2019/2020 na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu w Klagenfurcie. Studia odbywają się w języku angielskim, a o stypendium można się ubiegać do 12 maja 2019. Stypendia przewidziane są dla wszystkich zainteresowanych osób, posiadających tytuł licencjata.

Oprócz studiów, dla stypendystek i stypendystów przewidziano praktyki zawodowe w austriackich przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY lub pod linkiem Wydziału Nauk Technicznych https://www.aau.at/studium/studierendenleben/stipendien-und-zuschuesse/technology-scholarships/, do przekazanie tej informacji potencjalnie zainteresowanym studentkom i studentom Państwa Uczelni oraz do upowszechnienia jej przez Państwa stronę internetową, profil FB i inne media.

dr Jarosław Kotowicz
Prodziekan ds. Studenckich

Szczegóły na stronie: https://www.aau.at/studium/studierendenleben/stipendien-und-zuschuesse/technology-scholarships/
Ogłoszenie zamieszczone: 2019-04-27 23:14, ważne od: 2019-04-27 do: 2019-05-12.
Więcej ogłoszeń...