mgr Barbara Łupińska

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
Stanowisko asystent
Pokój 2038
Telefon 85 738 8348
Adres e-mail bpietruczuk@math.uwb.edu.pl