mgr Barbara Łupińska

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
Stanowisko asystent
Pokój 2037
Telefon 85 738 8337
Adres e-mail bpietruczuk@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • piątek 10:00 - 11:30