mgr Robert Jankowski

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
Stanowisko asystent
Pokój 2037
Telefon 85 738 8337
Adres e-mail rjjankowski@math.uwb.edu.pl