dr hab. Ewa Schmeidel

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
Stanowisko profesor nadzwyczajny
Pokój 2035
Telefon 85 738 8336
Adres e-mail eschmeidel@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
 • środa 9:00 - 10:30
  Konsultacje odbędą się w dniach 7.11, 14.11, 5.12, 12.12. Inne terminy umówiić emailem.
Pełnione funkcje
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Prodziekan
 • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2017-09-14 - : Wydziałowy zespół konsultacyjny ds. projektów badawczych NCN, NPHR i NCBR (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Rada Konsultacyjna
 • 2016-09-28 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali)
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)
Członkostwo w kolegiach redakcyjnych