dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB

Instytut Instytut Matematyki
Zakład Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
Stanowisko profesor
Pokój 2035
Telefon 85 738 8336
Adres e-mail eschmeidel@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://ewa.schmeidel.pl/pl/
Konsultacje
 • czwartek 10:00 - 12:00
  23.02, 30.03, 16.03, 6.04, 27.04, 18.05, 25.05 oraz 31.03 godz.10:00-12:00, 3.04 godz. 10:00-12:00, 19.05 i 22.05 godz.10-12
Pełnione funkcje
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Prodziekan
 • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Komisja ds. oceny efektów realizacji zadań badawczych (Przewodniczący)
 • 2016-10-01 - : Wydziałowa Rada Konsultacyjna
 • 2016-09-28 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich (członkowie stali)
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2020-08-31: Rada Wydziału (Z-ca przewodniczącego)