prof. dr hab. Edward W. Piotrowski

Jednostka Zakład Matematyki Stosowanej
Stanowisko profesor
Adres e-mail e.piotrowski@uwb.edu.pl
Strona WWW http://alpha.uwb.edu.pl/ep/sj
Konsultacje
  • wtorek 12:00 - 13:00
    ( po podaniu, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem, tematyki konsultacji na adres e.piotrowski@uwb.edu.pl )
Zainteresowania naukowe

kwantowa teoria informacji, gry rynkowe, geometria rzutowa, informacja Fishera

Pełnione funkcje
  • 2016-01-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja do oceny wniosków składanych przez młodych naukowców o przyznanie dotacji na realizację zadań badawczych
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału