dr hab. Edward Oczeretko

Instytut Instytut Informatyki
Zakład Zakład Informatyki Medycznej
Stanowisko adiunkt
Adres e-mail eddoczer@ii.uwb.edu.pl