Studia podyplomowe : Matematyka : Absolwent, kandydat

Absolwent Studiów Podyplomowych Matematyki

Zakładane efekty kształcenia absolwenta Studiów Podyplomowych Matematyki odpowiadają niemal w pełni wzorcowym efektom kształcenia dla kierunku matematyka na poziomie studiów pierwszego stopnia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia) oraz opisowi efektów kształcenia zawartych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Lista zakładanych efektów kształcenia po ukończeniu studiów podyplomowych Efekty kształcenia według przedmiotów

Kandydat na Studia Podyplomowe Matematyki

Kandydat powinien być absolwentem studiów wyższych drugiego stopnia lub magisterskich, mieć przygotowanie pedagogiczne oraz posiadać następujące kompetencje: Lista wymaganych kompetencji