Studia podyplomowe : Matematyka : Wymagane kompetencje

Kompetencje wymagane od kandydata na Studia Podyplomowe Matematyki

Kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu

Kompetencje w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela