Studia podyplomowe : Matematyka :

Nazwa przedmiotu
Godziny i forma zajęć Rok/semestr
1. Algebra
wykład 25 godz. rok 1, semestr 1
2. Algebra
ćwiczenia 15 godz. rok 1, semestr 1
3. Analiza matematyczna
wykład 20 godz. rok 2, semestr 3
4. Analiza matematyczna
wykład 25 godz. rok 1, semestr 2
5. Analiza matematyczna
ćwiczenia 20 godz. rok 1, semestr 2
6. Analiza matematyczna
ćwiczenia 20 godz. rok 2, semestr 3
7. Analiza matematyczna
wykład 30 godz. rok 1, semestr 1
8. Analiza matematyczna
ćwiczenia 20 godz. rok 1, semestr 1
9. Dydaktyka matematyki
ćwiczenia 10 godz. rok 1, semestr 2
10. Dydaktyka matematyki
wykład 15 godz., ćwiczenia 10 godz. rok 1, semestr 2
11. Geometria
wykład 20 godz. rok 2, semestr 3
12. Geometria
ćwiczenia 10 godz. rok 2, semestr 3
13. Informatyka
laboratorium 15 godz. rok 1, semestr 2
14. Rachunek prawdopodobieństwa
ćwiczenia 20 godz. rok 2, semestr 3
15. Rachunek prawdopodobieństwa
wykład 30 godz. rok 2, semestr 3
16. Topologia
wykład 20 godz. rok 1, semestr 2
17. Topologia
ćwiczenia 10 godz. rok 1, semestr 2
18. Wstęp do logiki i teorii mnogości
wykład 15 godz. rok 1, semestr 1
19. Wstęp do logiki i teorii mnogości
ćwiczenia 10 godz. rok 1, semestr 1