System jakości kształcenia

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny

 1. dr Aneta Sliżewska - Przewodniczący
 2. dr Tomasz Czyżycki
 3. dr Maciej Horowski
 4. dr Małgorzata Hryniewicka
 5. dr Karol Pryszczepko
 6. dr Marzena Szajewska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr Krzysztof Petelczyc - Przewodniczący
 2. dr Urszula Ostaszewska
 3. dr Mateusz Woronowicz
 4. dr Krzysztof Zajkowski
 5. mgr Elwira Wawreniuk

Akty prawne

Sprawozdania