Wydarzenie

Dzień liczby Pi

2017-03-14

Centrum Kreatywnego Uczenia sie Matematyki wraz z nauczycielami I LO: Agnieszką Ławreszuk i Magdą
Sobolewską-Stankiewicz przeprowadziło Podchody matematyczne w ramach Dnia Liczby Pi.

Szczegóły na stronie: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=746511172183082&id=100004726185111
Wydarzenie zamieszczone: 2017-03-15 16:09
Więcej wydarzeń...