Wydarzenie

Finał Międzynarodowego Konkursu Matematycznego

2017-03-18, Brześć, Białoruś

Dnia 18 marca 2017 roku w Brześciu na Białorusi odbył się finał Międzynarodowej Białorusko-Litewsko-Ukraińsko-Polskiej Olimpiady Matematycznej oraz Międzynarodowego Białorusko-Litewsko-Ukraińsko Polskiego Konkursu Matematycznego. Organizatorami Olimpiady i Konkursu są Uniwersytet w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina w Brześciu.

Do finału zakwalifikowały się ze strony polskiej cztery osoby: jedna uczennica I LO w Białymstoku i troje uczniów z I LO w Sokołowie Podlaskim. Wszyscy wrócili z dyplomami. Pierwsze miejsce zajął Piotr Mazurek z I LO w Sokołowie Podlaskim, drugie - Jakub Derlicki z I LO w Sokołowie Podlaskim, trzecie - ex aequo Aleksandra Sobieska z I LO w Sokołowie Podlaskim i Magdalena Nowik z I LO w Białymstoku.

W tym samym czasie miał miejsce także finał Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Ze strony polskiej zakwalifikowało się do niego trzech uczniów z białostockich liceów ogólnokształcących - I LO, II LO oraz III LO. Najlepsi okazali się uczniowie z Białorusi. Spośród polskich uczestników dwóch zajęło ex aequo trzecie miejsce - to Damian Werpachowski z II LO w Białymstoku i Jakub Trzcinka z III LO w Białymstoku.

Ogółem w etapie finałowym zawodów brało udział siedmioro uczniów z Polski, ośmioro z Białorusi i dwanaścioro z Ukrainy - przy czym uczniowie ukraińscy odbywali go w Odessie. Dla uczniów polskich i białoruskich wspólne zawody matematyczne wraz z towarzyszącym programem turystyczno-krajoznawczym były okazją do nawiązania nowych znajomości i rozszerzenia wiedzy o regionach, w których mieszkają.

Wydarzenie zamieszczone: 2017-03-21 21:14
Więcej wydarzeń...