Wydarzenie

XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Dowodzenie twierdzeń w różnych systemach geometrycznych

2017-05-19, godz. 12:15, Kampus 1056

Podczas wykładu omówione zostaną różne techniki dowodzenia twierdzeń, a dobrane przykłady pozwolą uczestnikom zapoznać się z podstawami geometrii na sferze i porównać ją ze znaną już uczniom geometrią na płaszczyźnie.

Szczegóły na stronie: http://www.festiwal.umb.edu.pl/node/593
Wydarzenie zamieszczone: 2017-05-04 21:43
Więcej wydarzeń...