Wydarzenie

Wybór Dziekana i Prodziekanów

2016-05-24

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Matematyki i Informatyki

Dnia 4 maja 2016 r. decyzją Kolegium Elektorów Wydziału Matematyki i Informatyki Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020 został wybrany

dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB.

Dnia 24 maja 2016 r. decyzją Kolegium Elektorów Wydziału Matematyki i Informatyki

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyki i Informatyki, dr Alina Dobrogowska

Wydarzenie zamieszczone: 2016-05-24 21:59
Więcej wydarzeń...