Zakłady

Nazwa
Kierownik Telefony WWW
1. Zakład Algebry
dr hab. Ryszard Andruszkiewicz, prof. UwB 85 738 - 8289, 8290, 8291, 8292, 8298
2. Zakład Analizy
prof. dr hab. Andrei Lebedev 85 738 - 8314, 8315, 8316, 8317 www
3. Zakład Fizyki Matematycznej
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz 85 738 - 8288, 8293, 8295, 8318, 8328 www
4. Zakład Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. Edward W. Piotrowski 85 738 - 8343, 8346, 8347 www
5. Zakład Podstaw Geometrii
dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB 85 738 - 8294, 8296
6. Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych
dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB 85 738 - 8332, 8336, 8337, 8348
7. Zakład Równań Różniczkowych
dr hab. Stanislav Stepin, prof. UwB 85 738 - 8328, 8334