Zakład Algebry : Publikacje

  1. M. Hryniewicka
    Nondistributive rings and their Ore localizations
    Discuss. Math. Gen. Algebra Appl. (2018), (to appear).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .