Zakład Algebry : Publikacje

 1. M. Almulhem, T. Brzeziński
  Skew Derivations on Down-up Algebras
  Geometric Methods in Physics XXXVI, Workshop and Summer School, Białowieża, Poland, 2017, Jul 2-8, Uniwersytet w Białymstoku (conf. org.) (P. Kielanowski, A. Odzijewicz, E. Previato Ed(s).), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, Basel, 2019, pp. 59-67.
  DOI10.1007/978-3-030-01156-7_7
 2. R. R. Andruszkiewicz, M. Hryniewicka, K. Pryszczepko
  A simple solution of the ADS-problem
  Quaest. Math. (2019), (on-line first).
  DOI10.2989/16073606.2019.1572665
 3. R. R. Andruszkiewicz, K. Pryszczepko
  A curious characterization of subrings of the field $\mathbb{Q}$ and its applications
  Amer. Math. Monthly (2019), (to appear).
 4. R. R. Andruszkiewicz, K. Pryszczepko
  On fully filial torsion rings
  Bull. Korean Math. Soc. 59 (2019), no. 1, 23-29.
  DOI10.4134/BKMS.b180030
 5. T. Brzeziński, L. Dąbrowski, A. Sitarz
  On twisted reality conditions
  Lett. Math. Phys 109 (2019), no. 3, 643-659.
  DOI10.1007%2Fs11005-018-1120-x
 6. M. Hryniewicka, M. Jastrzębska
  On some generalizations of the reversibility in nonunital rings
  J. Korean Math. Soc. 56 (2019), no. 2, 289-309.
  DOI10.4134/JKMS.j180009
 7. I. A. Malinowska
  Finite groups with few normalizers or involutions
  Arch. Math. (Basel) 112 (2019), no. 5, 459-465.
  DOI10.1007/s00013-018-1290-x
 8. A. Stocka
  Finite groups with the pp-embedding property
  Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 141 (2019), 107-119.
  DOI10.4171/RSMUP/16
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .