Zakład Fizyki Matematycznej : Publikacje

 1. A. Dobrogowska, M.N. Hounkonnou
  Factorization method and general second order linear difference equation
  Differential and difference equations with applications, ICDDEA 2017, Jun 5-9, PROMS , (publ. by) Springer Verlag, 2018, pp. 1-11, (to appear).
 2. K. Mackenzie, A. Odzijewicz, A. Sliżewska
  Poisson geometry related to Atiyah sequences
  SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 14 (2018), 1-29, (article identifier 005).
  DOI10.3842/SIGMA.2018.005
 3. A. Odzijewicz, G. Jakimowicz, A. Sliżewska
  Fibre-wise linear Poisson structures related to W*-algebras
  J. Geom. Phys. 123 (2018), 385-423.
  DOI10.1016/j.geomphys.2017.09.012
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .