Zakład Fizyki Matematycznej : Publikacje

  1. A. Dobrogowska, M.N. Hounkonnou
    Factorization method and general second order linear difference equation
    Differential and difference equations with applications, ICDDEA 2017, Jun 5-9, PROMS , (publ. by) Springer Verlag, 2018, pp. 1-11, (to appear).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .