Zakład Fizyki Matematycznej : Publikacje

 1. D. Beltita, T. Goliński, G. Jakimowicz, F. Pelletier
  Banach-Lie groupoids and generalized inversion
  J. Funct. Anal. 276 (2019), no. 5, 1528-1574.
  DOI10.1016/j.jfa.2018.12.002
 2. A. Dobrogowska, G. Jakimowicz, M. Szajewska, K. Wojciechowicz
  Deformation of the Poisson Structure Related to Algebroid Bracket of Differential Forms and Application to Real Low Dimensional Lie Algebras
  Proceedings of the XX-th International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, Varna, Bulgaria, Jun 2-7, Bulgarian Academy of Sciences, Technical University of Varna, Tokyo University of Science (conf. org.) (I. M. Mladenov, V. Pulov, A. Yoshiaka Ed(s).), Geom. Integrability & Quantization vol. 20, 2019, pp. 122-130, (on-line first).
  DOI10.7546/giq-giq-20-2019-122-130
 3. T. Goliński
  Factorization method on time scales
  Appl. Math. Comput. 347 (2019), 354-359.
  DOI10.1016/j.amc.2018.11.007
 4. A. Odzijewicz, A. Sliżewska, E. Wawreniuk
  A family of integrable perturbed Kepler systems
  arxiv.org (2019), (on-line first).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .