Zakład Fizyki Matematycznej : Redaktorstwo

  1. P. Kielanowski, S. Twareque Ali, P. Bieliavsky, A. Odzijewicz, M. Schlichenmaier, Th. Voronov Ed(s).
    Geometric Methods in Physics, XXXIV Workshop, Białowieża, Poland, Jun 28 - Jul 4, Uniwersytet w Białymstoku (conf. org.), Trends in Mathematics , (publ. by) Birkhauser Verlag, Basel, 2016.
    DOI10.1007/978-3-319-31756-4 .
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .