Zakład Równań Różniczkowych

Kierownik dr hab. Stanislav Stepin, prof. UwB
Sekretarz dr Agnieszka Tereszkiewicz
Skład
  1. dr hab. Stanislav Stepin, prof. UwB
  2. dr Agnieszka Tereszkiewicz
Pokoje 2025, 2031
Telefony 85 738 - 8328, 8334
Seminarium środa 12:15
Tematyka badawcza

Główne kierunki badań naukowych, prowadzonych w Zakładzie Równań Różniczkowych, dotyczą teorio-grupowej oraz asymptotycznej analizy równań różniczkowych. Zakres tematyki badawczej obejmuje następujące zagadnienia:

  • Klasyczna i warunkowa symetria punktowa równań różniczkowych.
  • Symetria Liego-Backlunda i jej związek z redukcją równań różniczkowych cząstykowych do układu równań różniczkowych zwyczajnych.
  • Uogólniona symetria i całkowalność nieliniowych równań różniczkowych cząstykowych.
  • Analiza spektralna i asymptotyczna operatorów różniczkowych.
  • Teoria rozpraszania równania Schroedingera.
  • Układy hiperboliczne równań różniczkowych cząstkowych oraz problem istnienia i jednoznaczności rozwiązań równań funkcjonalno-różniczkowych.
  • Zastosowania dualnego funkcjonału Legendre do badania promienia spektralnego pewnych klas operatorów.