Zakład Analizy

Kierownik dr Bartosz Kwaśniewski p/o
Sekretarz dr Bartosz Kwaśniewski
Skład
  1. dr Bartosz Kwaśniewski
  2. dr Justyna Makowska
  3. dr Urszula Ostaszewska
  4. dr Krzysztof Zajkowski
Pokoje 3018, 3019
Telefony 85 738 - 8316, 8317
Seminarium piątek 12:15
Tematyka badawcza

Badania Zakładu Analizy Funkcjonalnej związane są z działaniami współczesnej analizy, które koncentrują się wokół teorii operatorów nielokalnych i singularnych oraz równań generowanych przez nie. Zakres tematyki jest szeroki i obejmuje następujące zagadnienia: struktury algebr operatorowych generowanych przez rachunek symboliczny operatorów pseudoróżniczkowych nielokalnych i problemów brzegowych, reprezentacje algebr operatorowych, generowanych przez automorfizmy i endomorfizmy, teoria ergodyczna i entropijna operatorów nielokalnych, metody topologiczne i dynamiczne obliczania charakterystyk spektralnych, teoria perturbacji operatorów nielokalnych, teoria równań nielokalnych w przestrzeniach funkcyjnych, operatory różniczkowe z -potencjałem oraz problemy mnożenia dystrybucji, rozszerzenie operatorów symetrycznych do samosprzężonych. Metody i rezultaty teorii równań z operatorami nielokalnymi i singularnymi mogą mieć zastosowanie w analizie stochastycznej, teori układów dynamicznych, teorii operatorów pseudoróżniczkowych i operatorów splot ze współczynnikami oscylacyjnymi oraz działającymi w obszarze skomplikowanych teorii równań z małym parametrem i rezonansami, termodynamice, fizyce stochastycznej oraz teorii punktowych wzajemnych oddziaływań cząsteczek. Wszyscy członkowie zakładu uczestniczą w projekcie badawczym: Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer grantu: N N201 382634
Kierownik projektu: Prof. A. B. Antonevich