Zakład Analizy : Publikacje

  1. B. Kwaśniewski, N. Larsen
    Nica-Toeplitz algebras associated with product systems over right LCM semigroups
    J. Math. Anal. Appl. 470 (2019), no. 1, 532-570, (published on-line in 2018).
    DOI10.1016/j.jmaa.2018.10.020
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .