Zakład Analizy : Publikacje

 1. V. Bakhtin, A. Lebedev
  Entropy statistic theorem and variational principle for t-entropy are equivalent
  J. Math. Anal. Appl. 474 (2019), no. 1, 59-71.
  DOI10.1016/j.jmaa.2019.01.032
 2. T. Carlsen, B. Kwaśniewski, E. Ortega
  Topological freeness for C*-correspondences
  J. Math. Anal. Appl. 473 (2019), no. 2, 749-785.
  DOI10.1016/j.jmaa.2018.12.069
 3. B. Kwaśniewski, N. Larsen
  Nica-Toeplitz algebras associated with product systems over right LCM semigroups
  J. Math. Anal. Appl. 470 (2019), no. 1, 532-570, (published on-line in 2018).
  DOI10.1016/j.jmaa.2018.10.020
 4. B. Kwaśniewski, N. Larsen
  Nica-Toeplitz algebras associated with right tensor C*-precategories over right LCM semigroups
  Int. J. Math. (2019), (on-line first).
  DOI10.1142/S0129167X19500137
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .