Zakład Podstaw Geometrii

Kierownik dr hab. Krzysztof Prażmowski
Sekretarz dr Krzysztof Petelczyc
Skład
  1. dr hab. Krzysztof Prażmowski
  2. dr Krzysztof Petelczyc
  3. dr Mariusz Żynel
Pokoje 3023, 3025
Telefony 85 738 - 8294, 8296
Seminarium wtorek 10:15
Tematyka badawcza

Główne badania Zakładu koncentrują się wokół geometrii rzutowej, jej uogólnień, i geometrii indukowanych przez kwadryki w przestrzeniach rzutowych. Rozpatrywanym przestrzeniom można nadawać strukturę częściowej przestrzeni prostych (przestrzenie pęków - przestrzenie Grassmanna, kwadryki wyższych rzędów, produkty Segre'a), bądź strukturę przestrzeni Benza (przestrzeni okręgów). Zasadniczym nurtem rozważań są zagadnienia charakteryzacji i klasyfikacji, zarówno ważniejszych klas wprowadzanych przestrzeni, jak i standardowych konstruktów pochodnych (podprzestrzenie, automorfizmy, konfiguracje charakterystyczne itp.). W nurcie tym mieszczą się też zagadnienia charakteryzacji zanurzeń - reprezentacji przestrzeni jako "rozmaitości" zanurzonych. Jednym z wątków tych badań jest próba znalezienia naturalnych uogólnień klasycznych pojęć (np. równoległość, rzutowość) i wskazanie ich podstawowych własności. Inne nurty badań, to uogólnienia geometrii hiperbolicznej (geometria quasi-hiperboliczna) i geometria ortogonalna.

Współpraca
  • Katedra Algebry i Geometrii WMiI UWM, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG