Zakład Podstaw Geometrii : Konferencje

 1. K. Petelczyc
  Semiaffine polar spaces
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, 2018, Jun 3-9
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 2. K. Petelczyc*, M. Żynel
  Dopełnienie podprzestrzeni w przestrzeni biegunowej
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
 3. K. Prażmowski
  Configurations representing a skew perspective
  Combinatorics 2018, Arco, Italy, 2018, Jun 3-9
  Universities of Brescia (Catholic and State Universities), Padova, and Verona (org.)
 4. K. Prażmowski
  Konfiguracje reprezentujące skośną perspektywę
  Przewodniczący sesji na
  XII Północne Spotkania Geometryczne, Lublin, 2018, Jun 18-19
  PTM oddz. Lublin & Gdańsk, UMCS, UWM, UG (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .