Zakład Podstaw Geometrii : Publikacje

  1. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski, M. Żynel
    Hyperplanes, parallelism and related problems in Veronese spaces
    Turk. J. Math. (2018), (to appear).
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .