Zakład Podstaw Geometrii : Publikacje

  1. K. Petelczyc, M. Prażmowska, K. Prażmowski, M. Żynel
    Hyperplanes, parallelism and related problems in Veronese spaces
    Turk. J. Math. (2018), (on-line first).
    DOI10.3906/mat-1703-55
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .