Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych : Konferencje

  1. M. Zdanowicz
    Existence ot the asmptotically periodic solution of system of nonlinear neutral difference quations.
    International Conference on Differential & Difference Wquations Applications (ICDDEA), Lizbona, Portugalia, 2019, Jun 30 - Jul 7
    Academia Militar, Departamento de Ciencias Exactas e Engenharia (org.)
    (Planowany udział)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .