Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych : Konferencje

 1. R. Chupáč, J. Diblik, M. Růžičková
  Nonlinear delayed differential equations generalizing a population model (poster)
  Członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz przewodniczący sesji na
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 2. I. Dzhalladova, M. Růžičková*
  The stochastic pursuit model solved by the moment equations (poster)
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 3. E. Majewska, U. Ostaszewska, E. Schmeidel
  LV Szkoła Matematyki Poglądowej , Wola Ducka, 2017, Jan 27-31
  Ośrodek Kultury Matematycznej  (org.)
 4. M. Migda, E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Existence of periodic solutions of 2- dimensional system of neutral difference equations
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 5. M. Růžičková
  Członek Komitetu Organizacyjnego na
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 6. M. Růžičková
  Level and boundedness of a drug concentration using the topological principle.
  15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2017, Thessaloniki, Greece, 2017, Sep 25-30
  REGALSCOPE LIMITED 1 Pallados Street, PC 8046, Paphos, CYPRUS (org.)
  (Planowany udział)
 7. M. Růžičková
  Solution to a stochastic pursuit model using moment equations
  The Fifth Najman Conference on Spectral Theory and Differential Equations, Opatija, Croatia, 2017, Sep 10-15
  Jusssi Behrndt (TU Graz), Luka Grubišić (Uni. Zagreb), Ivica Nakić (Uni. Zagreb), Ivan Veselić (TU Dortmund)  (org.)
  (Planowany udział)
 8. E. Schmeidel
  Konferencja Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki 2017 (KWUMI), Poznań, 2017, May 12-13
 9. E. Schmeidel
  Konsensus w problemie podążania za liderem
  Przewodniczący sesji na
  Śladami Kobiet w Matematyce, w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, Rzeszów, Polska, 2017, Jun 22-24
  Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce; Uniwersytet w Rzeszowie (org.)
 10. E. Schmeidel
  Leader-following consensus problem with Caputo fractional derivative
  Członek Komitetu Organizacyjnego oraz przewodniczący sesji na
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
 11. E. Schmeidel
  The existence of leader-following consensus of system with Caputo fractional derivative
  International Conference on Differential & Difference Equations and Applications (ICDDEA 2017), Amadora, Portugal, 2017, Jun 5-9
 12. E. Schmeidel, M. Zdanowicz*
  Twierdzenie o istnieniu rozwiązań okresowych dla układu dwóch równań różnicowych typu neutralnego
  Śladami Kobiet w Matematyce, w stulecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej, Rzeszów, Polska, 2017, Jun 22-24
  Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce; Uniwersytet w Rzeszowie (org.)
 13. B. Łupińska
  Some fractional differential equations with the Katugampola derivative
  Conference on Differental and Difference Equations and Applications (CDDEA 2017), Jasna, Slovak Republic, 2017, Jun 26-30
  Fac. of Math. Inf. UwB, Poland, Union of SM&P, branch Zilina, Slovakia, Fac. of Electr. Eng. & Comm., Brno, Czech Rep. (org.)
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl .