Wykłady

Analiza matematyczna rok I (MF+MI) - Poniedziałek 11.00 - 14.00 sala 100

Statystyka matematyczna rok II MF - Wtorek 10.00 - 12.00 sala 217

Teoria miary i całki rok III (MM) - Wtorek 14.00 - 16.00 sala 217


Konsulatcje

Wtorek 12.30 - 14.00 Zakład Analizy Matematycznej sala 202A


Egzaminy

Terminy egzaminów w sesji letniej

 1. Analiza matematyczna:
  p: 2003.06.18 godz. 9.00 - 11.00;
  t: 2003.06.23 godz. 8.00 - 13.00.
 2. Statystyka matematyczna:
  t: 2003.06.20 godz 13.00.
 3. Teoria miary i całki:
  p: 2003.06.18 godz. 9.00;
  t: 2003.06.20 godz 13.00.

Egzaminy poprawkowe

 1. Analiza matematyczna: 2003.09.08-09
 2. Teoria miary i całki: (2003.07.10 godzina 9.00) 2003.09.08-09

Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2003.07.11 © J.Kotowicz