Wykłady i seminaria

Analiza matematyczna II rok I (MF+MI) - Wtorek 9.00 - 12.00 sala 100

Rachunek prawdopodobieństwa II rok (IV MM) - Poniedziałek 10.00 - 12.00 sala 100

Statystyka matematyczna (II MF, IIIMI) - Wtorek 12.00 - 14.00 sala 100

Seminarium dla V roku, III MF (osoby piszące prace) - Czwartek 8.00 - 10.00 sala 112


Konsultacje

poniedziałki godz. 12.15 - 13.45 Zakład Analizy Matematycznej sala 202A


Egzaminy

Do egzaminu są dopuszczone wyłącznie osoby, które zdobyły zaliczenie ćwiczeń. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu należy zdać pozytywnie część zadaniową i teoretyczną. Otrzymanie oceny niedostatecznej z części zadaniowej nie dopusza do części teoretycznej i powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu. Osoby, które zdadzą część zadaniową, a nie zdadzą części teoretycznej otrzymują ocenę niedostateczną z egzaminu, ale w sesji poprawkowej część zadaniowa jest im zaliczana. Część teoretyczna polega na odpowiedzeniu na trzy pytania teoretyczne z zakresu materiału wykładu. Minimalne wymagania na zdanie części teoretycznej to podanie wszystkich definicji i twierdzeń łącznie ze szkicami dowodów przedstawionych faktów.

Osoby, które miały kiedykolwiek i gdziekolwiek zdany egzamin z Analizy Matematycznej nie będą zwoloniane z egzaminu i muszą ten egzamin zdawać. Ponadto obowiązane są zaliczyć ćwiczenia. Osoby te muszą, tak jak inni, zaliczyć kolokwia.

Podobna sytuacja dotyczy osób, które przychodzą na zajęcia z Rachunku Prawdopodobieństwa (z powodu powtarzania zajęć -- niezdany egzamin). Tutaj są możliwe następujące sytuacje

 1. niezdany egzamin, lecz ćwiczenia zaliczone
 2. nie zaliczone ćwiczenia
W obu wypadkach osoby muszą zaliczyć ćwiczenia. W tym jednak przypadku dochodzi jeszcze jeden fakt, iż uległa przestawieniu kolejność materiału przedstawiana na wykładach.

Terminy egzaminów w sesji letniej (ustalone na pierwszych zajęciach)

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna II:
  p: 2004.06.07 godz. 10.00 (zmiana godziny); s. 100 i 215
  t: 2004.06.09 godz. 12.00; s. 100
 2. Rachunek prawdopodobieństwa II:
  p: 2004.06.09 godz. 9.00; s. 100 i 209
  t: 2004.06.11 godz. 8.00;
 3. Statystyka matematyczna:
  t: 2004.06.09 godz. 12.00 (I grupa) i 15.00 (II grupa); s. 100

Na egzamin proszę przynieść indeks oraz niech starostowie lat zbiorą potrzebne środki od osób z roku i zakupią papier. Aby nie miało miejsce ściąganie proszę papier podaniowy dostarczyć wcześniej, gdyż zostanie oznakowany.


Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2004.05.20 © J.Kotowicz