Terminy egzaminów w sesji zimowej poprawkowej

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna:
  p: 2004.02.18 godz. ok. 17.00 -- 18.00;
  t: do uzgodnienia;
 2. Rachunek prawdopodobieństwa:
  p: 2004.02.17 godz. ok. 17.00 -- 18.00;
  t: do uzgodnienia;

Wykłady i ćwiczenia

Analiza matematyczna rok I (MF+MI) - Wtorek 9.00 - 12.00 sala 100

Rachunek prawdopodobieństwa rok II (MF) i III (MM+MI) - Wtorek 12.00 - 14.00 sala 100

Rachunek prawdopodobieństwa ćwiczenia III MM - Wtorek 14.00 - 16.00 sala


Programy potrzebne do oglądania plików dla rozszerzeń *.pdf - Adoba Acrobat Reader (bezpłatny) http://www.adobe.com


Konsultacje

poniedziałki godz. 12.15 - 13.45 Zakład Analizy Matematycznej sala 202A


Zaliczenie ćwiczeń z rachunku prawdopodobieństwa

W semestrze będą dwa kolokwia. Aby otrzymać zaliczenie z ćwiczeń należy oba kolokwia zaliczyć. Ocena z ćwiczeń jest wystawiana podstawie ilości punktów zdobytych w obu kolokwiach z uwzględnieniem podejścia, w którym każde kolokwium zostało zaliczone i z uwzględnieniem aktywności na ćwiczeniach (ten punkt dotyczy ewentualnego podwyższenia oceny o pół i nie musi być uwzględniony przy wystawianiu ocen). Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione i muszą być zaliczone.

Terminy kolokwiów

I: 2003.11.14 godz. 14.00 - 16.00 sala 215;
II: 2004.01.16 godz. 14.00 - 16.00 sala 215;
poprawkowe II: 2004.01.23 godz. 18.00 - 20.00 sala 215;
ratunkowe: 2004.01.24 godz. 13.30 - 15.30 sala 215;

Egzaminy

Do egzaminu są dopuszczone wyłącznie osoby, które zdobyły zaliczenie ćwiczeń. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu należy zdać pozytywnie część zadaniową i teoretyczną. Otrzymanie oceny niedostatecznej z części zadaniowej nie dopusza do części teoretycznej i powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu. Osoby, które zdadzą część zadaniową, a nie zdadzą części teoretycznej otrzymują ocenę niedostateczną z egzaminu, ale w sesji poprawkowej część zadaniowa jest im zaliczana. Część teoretyczna polega na odpowiedzeniu na trzy pytania teoretyczne z zakresu materiału wykładu. Minimalne wymagania na zdanie części teoretycznej to podanie wszystkich definicji i twierdzeń łącznie ze szkicami dowodów przedstawionych faktów.

Osoby, które miały kiedykolwiek i gdziekolwiek zdany egzamin z Analizy Matematycznej nie będą zwoloniane z egzaminu i muszą ten egzamin zdawać. Ponadto obowiązane są zaliczyć ćwiczenia. Osoby te muszą, tak jak inni, zaliczyć kolokwia.

Podobna sytuacja dotyczy osób, które przychodzą na zajęcia z Rachunku Prawdopodobieństwa (z powodu powtarzania zajęć -- niezdany egzamin). Tutaj są możliwe następujące sytuacje

 1. niezdany egzamin, lecz ćwiczenia zaliczone
 2. nie zaliczone ćwiczenia
W obu wypadkach osoby muszą zaliczyć ćwiczenia. W tym jednak przypadku dochodzi jeszcze jeden fakt, iż uległa przestawieniu kolejność materiału przedstawiana na wykładach.

Terminy egzaminów w sesji zimowej (ustalone na pierwszych zajęciach)

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna:
  p: 2004.01.26 godz. 9.00;
  t: 2004.01.28 godz. 9.00;
 2. Rachunek prawdopodobieństwa:
  p: 2004.01.29 godz. 9.00;
  t: 2004.01.30 godz. 9.00;

Na egzamin proszę przynieść indeks oraz od 3 do 5 kartek podaniowych na osobę. Najlepiej będzie jeżeli starostowie lat zbiorą potrzebne środki od osób i zakupią papier. Aby nie miało miejsce ściąganie proszę papier podaniowy dostarczyć wcześniej, gdyż zostanie oznakowany.

Zagadnienia na egzamin teoretyczny podane zostaną w końcu semetru


Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2004.02.06 © J.Kotowicz