Część teoretyczna dla osób, które zdały część zadaniową w pierwszym podejściu
Niedziela 2005.02.20 godz. 13.00

Wykłady

Analiza matematyczna rok I (MF) - Wtorek 12.00 - 15.00 sala 100

Rachunek prawdopodobieństwa rok II (MF) i III (MM+MI) - Wtorek 10.00 - 12.00 sala 100

Wykład fakultatywny Procesy stochastyczne III MF - Wtorek 08.00 - 10.00 sala


Konsultacje

wtorek godz. 15.15 - 16.45 Zakład Analizy Matematycznej sala 202A


Egzaminy

Do egzaminu są dopuszczone wyłącznie osoby, które zdobyły zaliczenie ćwiczeń. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu należy zdać pozytywnie część zadaniową i teoretyczną. Otrzymanie oceny niedostatecznej z części zadaniowej nie dopusza do części teoretycznej i powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu. Osoby, które zdadzą część zadaniową, a nie zdadzą części teoretycznej otrzymują ocenę niedostateczną z egzaminu, ale w sesji poprawkowej część zadaniowa jest im zaliczana. Część teoretyczna polega na odpowiedzeniu na trzy pytania teoretyczne z zakresu materiału wykładu. Minimalne wymagania na zdanie części teoretycznej to podanie wszystkich definicji i twierdzeń łącznie ze szkicami - ideami dowodów przedstawionych faktów.

Osoby, które miały kiedykolwiek i gdziekolwiek zdany egzamin z Analizy Matematycznej nie będą zwoloniane z egzaminu i muszą ten egzamin zdawać. Ponadto obowiązane są zaliczyć ćwiczenia. Osoby te muszą, tak jak inni, zaliczyć kolokwia.

Podobna sytuacja dotyczy osób, które przychodzą na zajęcia z Rachunku Prawdopodobieństwa (z powodu powtarzania zajęć -- niezdany egzamin). Tutaj są możliwe następujące sytuacje

 1. niezdany egzamin, lecz ćwiczenia zaliczone
 2. nie zaliczone ćwiczenia
W obu wypadkach osoby muszą zaliczyć ćwiczenia. W tym jednak przypadku dochodzi jeszcze jeden fakt, iż uległa przestawieniu kolejność materiału przedstawiana na wykładach.

Terminy egzaminów w sesji zimowej (ustalone na pierwszych zajęciach)

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna:
  p: 2005.01.31 godz. 08.00;
  t: 2005.02.01 godz. 08.00;
 2. Rachunek prawdopodobieństwa:
  p: 2005.02.04 godz. 09.00;
  t: 2005.02.07 godz. 10.00;
 3. Procesy Stochastyczne:
  p: 2005.01.31 godz. 13.00;
  t: 2005.02.04 godz. 13.00;
 4. Egzamin poprawkowy - część zadaniowa w środę 2005.02.23 godz. 14.00

Na egzamin proszę przynieść indeks oraz od 3 do 5 kartek podaniowych na osobę. Najlepiej będzie jeżeli starostowie lat zbiorą potrzebne środki od osób i zakupią papier. Aby nie miało miejsce ściąganie proszę papier podaniowy dostarczyć wcześniej, gdyż zostanie oznakowany.


Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2005.02.18 © J.Kotowicz