Wykład

Analiza matematyczna dla I roku Informatyki

Program z Analizy matematycznej opiera się na standardach opublikowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(szukaj w http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein Akty prawne - Szkolnictwo wyższe, rozp. z dnia 12 lipca 2007 r.)


Termin egzaminu 2008.06.25 godz. 8.15


Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2008.03.27 © J.Kotowicz