Egzaminy komisyjne

Egzaminy komisyjny z analizy matematycznej IV, rachunku prawdopodobieństwa I+II i rachunku prawdopodobieństwa II odbędą sie w poniedziałek 29 września o godzinie 9.00.
Będzie on składał się z części zadaniowej (od 6 do 8 zadań) i części teoretycznej (4 pytania -- 3 pytania dla RPII). Czas na pisanie poszczególnych części to 90-120 minut pierwszej i 60-70 minut drugiej.

Ważne: Wszyscy piszą obie cześci egzaminu bez względu co działo się na egzaminach w podejściu zwykłym i poprawkowym.

Punktacja z obu części będzie sumowana. W przypadku osób piszących komisyjne zaliczenie ćwiczeń cześć zadaniowa będzie traktowana jako ten komis.Wykłady

Analiza matematyczna IV (rok II MF) - wtorek 08.00 - 11.00 sala 100

Rachunek prawdopodobieństwa (rok III MM) - wtorek 12.00 - 14.00 sala 215

Statystyka matematyczna I (rok II MF) - czwratek 11.00 - 13.00 sala 215


Konsultacje

środa godz. 11.15-12.45 Zakład Analizy Matematycznej sala 202A


Terminy egzaminów w sesji letniej

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna IV:

  p+t: 2008.06.19 godz. ok. 8.00 lub 9.00;
 2. Statystyka matematyczna I:

  t: 2008.06.23 godz. 9.00;
 3. Rachunek prawdopodobieństwa:

  p+t: 2008.06.19 godz. tak jak Analiza matematyczczna IV .

Wyniki egzaminów z RP, RPII i AMIV


Uwaga

sobota godz 10.00 (proszę jednak być 15 minut wcześniej)

Uwaga
Ostateczne oceny z egzaminu poprawkowego zostaną podane w sobotę 13 września po dodatkowym podejściu do cześci toeretycznej. Pewne zaliczenia są osoby, które zdobyły co najmniej tyle punktów z cześci zadaniowej ile jest podane w tabelka i co najmniej połowe punktów z cześci teoretycznej.
Jeśli chodzi o zdanie egazminu, to będzie liczona sumaryczna ilość punktów z części zadaniowej i teoretyczne. Możliwe jest więc zdanie egzaminu przy słabiej napisanej jednej z nich i drugiej napisanej dobrze. Ponadto ponieważ kryterium wystawiania ocen jest jednakowe dla wszyskich, to punkty zostaną przeliczone na oceny dopiero po drugim podejściu do cześci teoretycznej. Ponadto będzie brany z nich lepszy wynik.
(sobota osoba pisząca B10 - pierwsze pytanie nie temat -- miało być o ilorazie)

Terminy egzaminów poprawkowych w sesji letniej

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna IV:

  p+t: 2008.09.04 godz. 9.00;
 2. Statystyka matematyczna I:

  t: 2008.09.06 godz. 10.00;
 3. Rachunek prawdopodobieństwa:

  p+t: 2008.09.04 godz. 9.00 (łącznie z AM IV).

Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2008.08.21 © J.Kotowicz