Uwaga
Nastąpiła zmiana godziny rozpoczenia egzaminu z analizy matematycznej (I rok IiE).
Nowa godzina to 12.00.
Ponadto zgodnie z życzeniem godzina egzaminu z rachunku prawdopodobieństwa (III MM + IMU)
została przesunięta na 8.15.
Egazminy w dniu 23 czerwca odbywać się będą od godziny 9.00 (Mat. w ubezp. i AMII) Proszę przyjść o takiej porze, aby egzamin mógł sie rozpocząć o czasie.Wykłady

Analiza matematyczna (rok I IiE) - wtorek 16.00 - 18.00 sala 215

Matematyka w ubezpieczeniach (rok III MF) - czwartek 12.00 - 13.30 sala 215

WM - Procesy stochastyczne (rok III MF) - czwartek 13.30 - 15.15 sala 215

Statystyka matematyczna I (rok II MF) - piątek 08.00 - 10.00 sala 215

Analiza matematyczna II (rok I MF) - piątek 10.00 - 13.00 sala 100

Rachunek prawdopodobieństwa (rok III MM) - piątek 14.00 - 16.00 sala 100


Konsultacje

wtorek godz. 18.00-19.00 i piątek 13.00-13.30 Zakład Analizy Matematycznej sala 202A


Terminy egzaminów w sesji letniej

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna II:

  p+t: 2009.06.23 godz. ??;
 2. Analiza matematyczna (I IiE):

  p+t: 2009.06.20 godz. 12.00;
 3. Statystyka matematyczna I:

  t: 2009.06.19 godz. 10.00;
 4. Procesy stochastyczne:

  t: 2009.06.20 godz. ??;
 5. Matematyka w ubezpieczeniach :

  t: 2009.06.23 godz. ??;
 6. Rachunek prawdopodobieństwa I+II (III MM); II (I UM):

  p+t: 2009.06.25 godz. 8.00.


Uwaga
Egzamin poprawkowy z Rachunku prawdopodobieństwa rozpoczyna się równo o godz. 8.00.
Proszę być już w instytucie o godz 7.30
Osoby z I roku IiE (piszące w lipcu) wstawiam 3.0 dla 37461 (indeks do odebrania w czasie egzaminu)
i mogę zaliczyć część pisemną dla 40683 rzesztę zapraszam na egzamin.


Terminy egzaminów w poprawkowej sesji letniej

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Analiza matematyczna II:

  p+t: 2009.09.04 godz. 9.00;
 2. Analiza matematyczna (I IiE):

  p+t: 2009.09.04 godz. 9.00;
 3. Statystyka matematyczna I:

  t: 2009.09.05 godz. 10.00;
 4. Procesy stochastyczne:

  t: 2009.09.05 godz. 10.00;
 5. Matematyka w ubezpieczeniach :

  t: 2009.09.04 godz. 11.00;
 6. Rachunek prawdopodobieństwa I+II (III MM); II (I UM):

  p+t: 2009.09.05 godz. 8.00.

Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2009.04.29 © J.Kotowicz