Wykład i ćwiczenia

  1. Matematyka dla I roku Ekonomii (wykład)

  2. Metody probabilistyczne i statystyka dla II roku Informatyki (ćwiczenia)


Zadania do ćwiczeń z metod probabilistycznych i statystyki

Terminy kolokwium z Metod probabilistycznych i statystki matematycznej

  1. Kolokwium 21.12.09
  2. Kolokwium poprawkowe styczeń 2010

Konsultacje

ewentulane w IM UwB w Białymstoku oraz w trakcie moich pobytów w oraz e-mailowe na znany studentom adres.

Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2009.12.03 © J.Kotowicz