Wykłady i ćwiczenia prowadzone

 1. (W) Statystyka matematyczna I, rok II MF - czwartek 12.15 - 14.00 sala 117

 2. (W) Statystyka matematyczna, rok II IiE - czwartek 14.15 - 16.00 sala 217

 3. (W) Rachunek prawdopodobieństwa II, rok III M + I rok MU - piątek 08.30 - 10.00 sala 011

 4. (W) Matematyka w ubezpieczeniach, rok III MF - piatek 10.15 - 12.00 sala 117

 5. (W) Analiza matematyczna IV, rok II MF - piątek 16.00 - 18.45 sala 216

 6. (ćw) Rachunek prawdopodobieństwa II, rok IV i V M (powtórkowicze) - piątek 14.15 - 16.00 sala 100


Konsultacje

Zakład Analizy Matematycznej sala 202A

 1. piątek godz. 12.15-13.45.

Terminy egzaminów w sesji

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Statystyka matematyczna I, rok II MF

  - 15 czerwca 2010 r., godz. 09.00 - 11.00, sala 100
 2. Statystyka matematyczna, rok II IiE

  - 15 czerwca 2010 r., godz. 09.00 - 11.00, sala 100
 3. Rachunek prawdopodobieństwa II, rok III M + I rok MU

  - p+t, 18 czerwca 2010 r., godz. 09.00 - 13.00, sala 100
 4. Matematyka w ubezpieczeniach, rok III MF

  - 16 czerwca 2010 r., godz. 09.00 - 11.00, sala 100
 5. Analiza matematyczna IV, rok II MF

  - p+t, 24 czerwca 2010 r., godz. 09.00 - 13.00, sala 100

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej

p - egzamin pisemny z cześć praktycznej -- zadania
t - egzamin pisemny z cześć teoryetcznej
 1. Statystyka matematyczna I, rok II MF

  - 3 września 2010 r., godz. 09.00 - 11.00, sala ?
 2. Statystyka matematyczna, rok II IiE

  - 3 września 2010 r., godz. 09.00 - 11.00, sala ?
 3. Rachunek prawdopodobieństwa II, rok III M + I rok MU

  - p+t, 25 sierpnia 2010 r., godz. 09.00 - 13.00, sala ?
 4. Matematyka w ubezpieczeniach, rok III MF

  - 3 września 2010 r., godz. 09.00 - 11.00, sala ?
 5. Analiza matematyczna IV, rok II MF

  - p+t, 9 września 2010 r., godz. 09.00 - 13.00, sala ?

Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2010.08.18 © J.Kotowicz