Wykłady

Egzamin komisyjny ze statystyki matematycznej odbędzie się 24 września 2012 r. godz. 08.15


 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, grupa A - piątek 10.15 - 12.00 sala 117

  2. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, grupa B - wtorek 14.15 - 16.00 sala 117

  3. Statystyka matematyczna, II rok informatyki i ekonometrii - wtorek 13.15 - 14.00 sala 100

 2. Studia drugiego stopnia

  1. Procesy stochastyczne, I rok matematyki, specjalność matematyka finansowa - wtorek 10.15 - 12.00 sala 012

Seminaria

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Seminarium dyplomowe II, III rok matematyki specjalność matematyka finansowa grupa I - piątek 08.30 - 10.00 sala 012 (do 30 marca 2012 roku)

  2. Seminarium dyplomowe II, III rok matematyki specjalność matematyka finansowa grupa II - piątek 12.15 - 14.00 sala 217 (do 30 marca 2012 roku)

Ćwiczenia i laboratoria

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Pracownia komputerowa I, I rok matematyki specjalność matematyka finansowa grupa B2 - poniedziałek 12.15 - 14.00 sala 017 (do 16 kwietania 2012 roku)


Sylabusy przedmiotów

 1. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, pierwszy stopień

 2. Statystyka matematyczna, II rok informatyki i ekonometrii, pierwszy stopień

 3. Procesy stochastyczne, I rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, drugi stopień


Konsultacje

Zakład Zastosowań Matematyki

 1. wtorek godz. 09.15-10.00 i 12.15-13.00
 2. Inne dni - po ewentualnym umówieniu się.

Egzamin komisyjny ze statystyki matematycznej odbędzie się 24 września 2012 r. godz. 08.15


Terminy egzaminów w sesji poprawkowej

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa - 07 września 2012 r. godz. 09.00 sala 117,216,217

  2. Statystyka matematyczna, II rok informatyki i ekonometrii - 07 września 2012 r. godz. 09.00 sala 117,216,217


Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa - 21 czerwca 2012 r. godz. 11.00 sala 100,117,216

  2. Statystyka matematyczna, II rok informatyki i ekonometrii - 21 czerwca 2012 r. godz. 11.00 sala 216

 2. Studia drugiego stopnia

  1. Procesy stochastyczne, I rok matematyki, specjalność matematyka finansowa - 25 czerwca 2012 r. godz. 09.00 sala 012


Inne strony

Wykłady - strona główna

Strona Prywatna

Strona Instytutu


2012.03.30 © J.Kotowicz