Wykłady

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, grupa A - poniedziałek 10.15 - 12.00 sala 216

  2. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, grupa B - poniedziałek 12.15 - 14.00 sala 216

 2. Studia drugiego stopnia

  1. Procesy stochastyczne, I rok matematyki, bez specjaności i specjalność matematyka finansowa - poniedziałek 08.15 - 10.00, sala 216

  2. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym (WM II), I rok matematyki, specjalność matematyka finansowa -czwartek 08.15 - 10.00, sala 117

Seminaria i ćwiczenia

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Seminarium dyplomowe II, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, grupa A11 - czwartek 12.15 - 10.00, sala 012.

 2. Studia drugiego stopnia

  1. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym (WM II), I rok matematyki, specjalność matematyka finansowa - czwartek 10.15 - 12.00, sala 012
Sylabusy przedmiotów

 1. Statystka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, pierwszy stopień

 2. Procesy stochastyczne, I rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, drugi stopień

 3. Procesy stochastyczne, I rok matematyki, drugi stopień

 4. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym, I rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, drugi stopień
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Procesy stochastyczne (E) - 21.06.2013 r. godz. 09.00 - 13.30, sala 100.

 2. Statystka matematyczna (E) - 20.06.2013 r. godz. 09.00 - 14.00, sale 100, 216, 117.

 3. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym (E) - 18.06.2013 r. godz. 09.00 - 14.00, sala 201.
Terminy egzaminów w sesji poprawkowej

 1. Procesy stochastyczne (E) - 06.09.2013 r. godz. 12.00 - 16.00, sala 100 lub 216.

 2. Statystka matematyczna (E) - 06.09.2013 r. godz. 12.00 - 16.00, sala 100, 216.
Konsultacje

Instytut Matematyki, pokój 202A

 1. Środa godz. 10.15-11.45

 2. Inne dni - po ewentualnym umówieniu się.
Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Matematyki


2013.04.19 © J.Kotowicz