Wykłady

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym, III rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, poniedziałek 08.30 - 10.00, sala 100.

  2. Badania operacyjne, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, środa 08.30 - 10.00, sala 216.

 2. Studia drugiego stopnia

  1. Teoria opcji, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, poniedziałek 12.15 - 14.00, sala 117.
   Wykład z dnia 03.02.2014r. odbędzie się w dniu 30.01.2014r. w godzinach 14.15 - 16.00 (zamiast ćwiczeń, które nie odbędą się z powodu pisania II kolokwium poza zajęciami).

  2. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, piątek 10.15 - 12.00, sala 217.
   Wykład z dnia 11.10.2013r. odbędzie się w dniu 22.10.2013r. w godzinach 10.15 - 12.00.
   Wykład z dnia 20.12.2013r. odbędzie się w dniu 29.10.2013r. w godzinach 10.15 - 12.00.

Ćwiczenia i laboratoria

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym, III rok matematyki, specjalność matematyka finansowa (L), grupa I, poniedziałek 10.15 - 12.00, sala 017.

  2. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym, III rok matematyki, specjalność matematyka finansowa (L), grupa II, środa 10.15 - 12.00, sala 017.
   Terminy kolokwiów dla obu grup (I i II)
   1. Kolokwium nr 1 (I podejście) - pomiędzy 18.11.2013r., a 24.11.2013r.(włącznie)
   2. Kolokwium nr 2 (I podejście) - pomiędzy 22.01.2014r. (grupa środowa) i 27.01.2014r.(grupa poniedziałkowa).

  3. Badania operacyjne, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa (L), grupa A3, środa 16.15 - 18.00, sala 201.
   Terminy kolokwiów
   1. Kolokwium nr 1 (I podejście) - 13.11.2013r.
   2. Kolokwium nr 2 (I podejście) - 22.01.2014r.

 2. Studia drugiego stopnia

  1. Teoria opcji, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa (Ćw), poniedziałek 14.15 - 16.00, sala 117.
   Terminy kolokwiów
   1. Kolokwium nr 1 (I podejście) - 22.11.2013r. (zajęcia w dniu 18.11.2013r. odbywają się normalnie, nie będzie za to ćwiczeń w dniu 30.01.2014r.).
   2. Kolokwium nr 2 (I podejście) - 29.01.2014r. (zajęcia w dniu 27.01.2014r. odbywają się normalnie, nie będzie za to ćwiczeń w dniu 03.02.2014r.).

  2. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa (L), piątek 12.15 - 13.00, sala 017 (łącznie 10 godzin laboratorium).
   Terminy zajęć: październik: 18 i 25; listopad: 8, 15, 22 i 29; grudzień: 6 i 13; styczeń: 10 i 17.
Sylabusy przedmiotów

 1. Badania operacyjne, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, pierwszy stopień.

 2. Wprowadzenie do modeli finansowych z czasem dyskretnym, III rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, pierwszy stopień.

 3. Teoria opcji, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, drugi stopień.

 4. Statystyka matematyczna, II rok matematyki, specjalność matematyka finansowa, drugi stopień.
Terminy egzaminów i zaliczeń wykładów w sesji podstawowej

 1. Teoria opcji (E) - 05.02.2014 r. godz. 09.00 - 14.00, sala xxx.

 2. Statystyka matematyczna (E) - 10.02.2014 r. godz. 09.00 - 12.00, sala xxx.

 3. Badania operacyjne (Z) - 04.02.2014 r. godz. 09.00 - xx.xx, sala xxx.
Konsultacje

Instytut Matematyki, pokój 202A

 1. Środa godz. 12.15-13.00 i 18.15-19.00

 2. Inne terminy po indywidualnym umówieniu się.
Inne strony

Strona główna dydaktyki

Strona "o mnie"

Strona Instytutu Matematyki


2014.01.20 © J.Kotowicz