...istnieje prawda obiektywna, czyli z dwóch sprzecznych twierdzeń jedno jest prawdziwe, drugie fałszywe, z wyjątkiem określonych wypadków, kiedy utrzymywanie sprzeczności jest uprawnione... cz. miłoszURSZULA OSTASZEWSKA

Instytut Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
Akademicka 2, 15-267 Bialystok

e-mail: uostasze@math.uwb.edu.pl
telefon: -48-85-7457556

zajęcia:

rok akademicki 2009/2010
rok akademicki 2010/2011
rok akademicki 2011/2012
rok akademicki 2012/2013
rok akademicki 2013/2014
rok akademicki 2014/2015
rok akademicki 2015/2016
rok akademicki 2016/2017

konsultacje w semestrze letnim - wtorek 10:15-11:45


inne