...istnieje prawda obiektywna, czyli z dwóch sprzecznych twierdzeń jedno jest prawdziwe, drugie fałszywe, z wyjątkiem określonych wypadków, kiedy utrzymywanie sprzeczności jest uprawnione... cz. miłoszURSZULA OSTASZEWSKA

Instytut Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

e-mail: uostasze@math.uwb.edu.pl
telefon: -48-85-738-8316

zajęcia:

rok akademicki 2009/2010
rok akademicki 2010/2011
rok akademicki 2011/2012
rok akademicki 2012/2013
rok akademicki 2013/2014
rok akademicki 2014/2015
rok akademicki 2015/2016
rok akademicki 2016/2017
rok akademicki 2017/2018
rok akademicki 2018/2019
rok akademicki 2019/2020
rok akademicki 2020/2021


konsultacje w semestrze letnim - czwartek 10:15-11:45


inne