rok akademicki 2012/2013semestr zimowy


rachunek prawdopodobieństwa
II rok matematyki finansowej I-go stopnia
ćwiczenia - wtorek godz. sala
wykład - wtorek godz. sala

probabilistyka
I rok matematyki II-go stopnia
piątek godz. sala

rachunek prawdopodobieństwa
II rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
ćwiczenia - czwartek godz. sala
wykład - czwartek godz. sala

rachunek prawdopodobieństwa
III semestr studiów podyplomowych
semestr letni


matematyka w ubezpieczeniach
III rok matematyki finansowej I-go stopnia
ćwiczenia - wtorek godz. 10 sala
wykład - wtorek godz. 8:15 sala

matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
III rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
ćwiczenia - piątek godz. sala
wykład - piątek godz. sala

elementarna metamatyka finansowa
I rok matematyki finansowej I-go stopnia
ćwiczenia - czwartek godz. 12 sala 017
wykład - czwartek godz. 8:15, 10 sala

powrót do strony głównej