rok akademicki 2015/2016semestr letni


elementarna matematyka finansowa
I rok matematyki finansowej I-go stopnia
wykład - wtorek godz. 12:15


matematyka w ubezpieczeniach
III rok matematyki finansowej I-go stopnia
wykład - czwartek godz. 12:15
ćwiczenia - czwartek godz. 14:15

procesy stochastyczne
I rok matematyki II-go stopnia
ćwiczenia - piątek godz. 8:15

rachunek prawdopodobieństwa
III rok matematyki ogólnej I-go stopnia
ćwiczenia - wtorek godz. 14:15

zastosowanie funkcji tworzących w probabilistyce
II rok matematyki II-go stopnia
ćwiczenia - poniedziałek godz. 12:15


semestr zimowy


rachunek prawdopodobieństwa
III rok matematyki ogólnej I-go stopnia
ćwiczenia - piątek godz. 10:15 sala

matematyka ubezpieczeniowa
III rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład- czwartek godz. 9:15 sala

matematyka finansowa
II rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład - piątek godz. 9:15 sala

probabilistyka
I rok matematyki II-go stopnia
ćwiczenia - godz. sala

powrót do strony głównej