rok akademicki 2017/2018

semestr zimowy


matematyka ubezpieczeniowa
III rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład i ćwiczenia - czwartek godz. 10:15 sala

matematyka finansowa
II rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład i ćwiczenia - środa godz. 10:15 salasemestr letni


matematyka w ubezpieczeniach
III rok matematyki finansowej I-go stopnia
wykład - czwartek godz. 8:30 sala 3010
ćwiczenia - czwartek godz. 10:15 sala 3010

statystyka matematyczna
II rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład - poniedziałek godz. 10:15-12:00 sala
ćwiczenia - czwartek godz. 14:15-16:00 sala
laboratoria - czwartek godz. 14:15-16 sala, środa godz.

procesy stochastyczne
I rok matematyki finansowej II-go stopnia
ćwiczenia - czwartek godz. 12:15-14:00 sala

powrót do strony głównej