rok akademicki 2018/2019

semestr zimowy


matematyka ubezpieczeniowa
III rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład i ćwiczenia - czwartek godz. 8:30 sala

matematyka finansowa
II rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład i ćwiczenia - czwartek godz. 12:15 salasemestr letni


matematyka w ubezpieczeniach
III rok matematyki finansowej I-go stopniastatystyka matematyczna
II rok matematyki finansowej I-go stopniastatystyka matematyczna
II rok informatyki i ekonometrii I-go stopniarachunek prawdopodobieństwa - zastosowania i rozszerzenia
III rok matematyki teoretycznej I-go stopnia


powrót do strony głównej