rok akademicki 2019/2020

semestr zimowy


matematyka ubezpieczeniowa
III rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład i ćwiczenia - czwartek godz. 8:15 sala

matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
II rok informatyki i ekonometrii I-go stopnia
wykład, ćwiczenia, laboratorium -

metody statystyczne

wykład, ćwiczenia, laboratorium -semestr letni


matematyka w ubezpieczeniach
III rok matematyki finansowej
czwartek 10 -14

powrót do strony głównej